Make your own free website on Tripod.com

 

FALSAFAH  SEKOLAH


Bahawa setiap pelajar mempunyai keupayaan untuk berkembang maju dari segi intelek, jasmani, emosi dan rohani jika mereka diberi peluang mengembangkan bakat, minat, kemahiran mengikut kebolehan masing-masing secara terancang ke arah melahirkan pelajar yang berilmu, berdisiplin, berhemah tinggi dan berakhlak mulia bagi menghadapi cabaran hidup dewasa nanti.