Make your own free website on Tripod.com

ANALISA KEPUTUSAN KESELURUHAN PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2003
TINGKATAN 4

Bil

MATA PELAJARAN BILANGAN MENDAPAT GRED BIL AMBIL TIDAK HADIR BIL LULUS % LULUS GPK
1A 2A 3B 4B 5C 6C 7D 8E 9G
1 B. MELAYU 5 17 30 30 31 23 25 23 54 238 21 184 77.31% 5.828
2 B. INGGERIS 2 10 7 9 10 10 13 21 170 252 7 82 32.54% 7.849
3 MATEMATIK 1 2 3 4 3 7 10 11 207 248 11 41 16.53% 8.500
4 SEJARAH 4 5 13 10 17 9 21 27 143 250 9 106 42.40% 7.528
5 PEND. ISLAM 4 6 7 24 18 23 22 40 107 251 8 144 57.37% 7.163
6 SAINS 0 0 1 2 2 14 16 24 118 177 12 59 33.33% 8.311
7 SASTERA 0 0 2 2 4 3 4 12 115 142 5 27 19.01% 8.528
8 PERDAGANGAN 0 0 0 0 0 1 1 1 171 174 15 3 1.72% 8.966
9 PRINSIP AKAUN 1 0 0 2 3 1 4 9 76 96 0 20 20.83% 8.479
10 MATE. TAMBAHAN 0 0 0 0 1 0 0 3 130 134 0 4 2.99% 8.948
11 PEND. SENI 0 1 0 3 12 38 25 19 5 103 22 98 95.15% 6.544
12 LUKISAN KEJ. 4 2 1 6 3 1 10 7 3 37 0 34 91.89% 5.649
13 TEKNOLOGI KEJ. 0 0 0 0 1 1 3 11 21 37 0 16 43.24% 8.351
14 KIMIA 1 0 1 0 4 0 5 8 51 70 0 19 27.14% 8.314
15 FIZIK 0 0 0 0 0 0 0 1 69 70 0 1 1.43% 8.986
16 BIOLOGI 0 0 0 0 0 1 0 6 25 32 0 7 21.88% 8.719
JUMLAH KESELURUHAN PELAJAR :  259
 

Gred Purata Keseluruhan (GPK)

Bil Ambil Gred GPK

1A

2A 3B 4B 5C 6C 7D 8E 9G
2311 22 43 65 92 109 132 159 223 1465 7.828

| Analisa Tingkatan 1 | Analisa Tingkatan 2 | kembali |