Make your own free website on Tripod.com

ANALISA KEPUTUSAN KESELURUHAN PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2004
TINGKATAN 5

Bil MATA PELAJARAN BILANGAN MENDAPAT GRED BIL AMBIL TIDAK HADIR BIL LULUS % LULUS GPK
1A 2A 3B 4B 5C 6C 7D 8E 9G
1 B. MELAYU 2 10 25 27 28 33 17 24 46 212 10 166 78.30% 5.981
2 B. INGGERIS 0 1 0 1 8 4 7 16 179 216 6 37 17.13% 8.602
3 MATEMATIK 0 0 0 1 0 2 4 6 202 215 7 13 6.05% 8.884
4 SEJARAH 0 1 1 2 1 5 16 18 165 209 13 44 21.05% 8.560
5 PEND. ISLAM 4 4 4 11 16 25 25 49 78 216 5 138 63.89% 7.255
6 SAINS 0 2 0 2 8 13 16 26 87 154 3 67 43.51% 8.006
7 SASTERA 2 4 5 6 1 11 13 26 87 155 3 68 43.87% 7.755
8 PERDAGANGAN 0 0 0 0 2 1 3 12 160 178 14 18 10.11% 8.837
9 PRINSIP AKAUN 0 0 1 0 2 3 6 5 45 62 1 17 27.42% 8.355
10 EKONOMI ASAS 0 0 0 0 0 0 0 0 68 68 1 0 0.00% 9.000
11 MATE. TAMBAHAN 0 0 0 0 0 0 0 0 91 91 2 0 0.00% 9.000
12 PEND. SENI 0 0 1 10 9 21 18 32 15 106 23 91 85.85% 6.896
13 LUKISAN KEJ. 6 2 2 1 4 0 2 6 6 29 1 23 79.31% 5.379
14 TEKNOLOGI KEJ. - - - - - - - - - - - - - -
15 KIMIA 1 0 0 0 0 0 1 0 26 28 2 2 7.14% 8.643
16 FIZIK 0 0 0 0 0 2 1 2 23 28 2 5 17.86% 8.643
JUMLAH KESELURUHAN PELAJAR :  222
Gred Purata Keseluruhan (GPK)
Bil Ambil Gred GPK

1A

2A

3B

4B

5C

6C

7D

8E

9G

1967 15 24 39 61 79 120 129 222 1278 7.992

| Analisa Tingkatan 3 | Analisa Tingkatan 4 | kembali |