Make your own free website on Tripod.com

ANALISA KEPUTUSAN SPM 2003

Bil MATA PELAJARAN BILANGAN MENDAPAT GRED BIL AMBIL TIDAK HADIR BIL LULUS % LULUS GPK
1A 2A 3B 4B 5C 6C 7D 8E 9G
1 B.MELAYU 3 13 24 37 27 16 50 26 24 220 7 196 89.09% 5.700
2 B.INGGERIS 0 0 0 2 5 8 26 50 124 215 12 91 42.33% 8.274
3 MATEMATIK 3 8 5 12 9 16 30 45 91 219 8 128 58.45% 7.361
4 SEJARAH 0 0 1 8 17 20 39 51 84 220 7 136 61.82% 7.623
5 PEND.ISLAM 1 12 19 29 28 31 16 24 60 220 7 160 72.73% 6.218
6 SAINS 1 4 6 26 19 33 44 45 12 190 7 178 93.68% 6.316
7 SASTERA 1 5 8 9 20 24 26 42 21 156 4 135 86.54% 6.551
8 PERDAGANGAN 0 0 0 0 4 6 36 68 76 190 7 114 60.00% 8.084
9 PRINSIP AKAUN 2 3 4 6 9 9 10 5 15 63 0 48 76.19% 6.159
10 EKONOMI ASAS 0 0 0 0 0 0 5 13 51 69 3 18 26.09% 8.667
11 MATE.TAMBAHAN 0 0 0 0 0 5 10 22 54 91 2 37 40.66% 8.374
12 PEND. SENI 0 3 4 14 32 44 18 6 4 125 10 121 96.80% 5.664
13 LUKISAN KEJ. 0 0 1 2 2 2 4 3 15 29 1 14 48.28% 7.586
14 TEKNOLOGI KEJ. 0 0 0 0 3 12 5 5 3 28 1 25 89.29% 6.750
15 GEOGRAFI 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 100.00% 7.00
16 FIZIK 0 0 0 0 0 2 4 16 7 29 1 22 75.86% 7.966
17 KIMIA 0 0 0 0 0 1 4 13 11 29 1 18 62.07% 8.172

JUMLAH KESELURUHAN PELAJAR : 227

Gred Purata Keseluruhan Sekolah (GPK)

Bil Ambil

Gred

GPK
1A 2A 3B 4B 5C 6C 7D 8E 9G
2094 11 48 72 145 175 229 328 434 652 7.062

|Kembali|